+31 (0)182 63 43 00 info@alecs.nu

Gestart in 2004 is ALECS nu uitgegroeid tot een middelgroot schoonmaakbedrijf. Wij zijn makkelijk te benaderen, kunnen snel en flexibel reageren en hebben veel uiteenlopende specialismen op schoonmaakgebied. Dit maakt ons voor u de ideale partner!

Onze kernwaarden

Bij ALECS draait alles om goed vakmanschap. Niet alleen beschikken wij over veel kennis en kunde maar ook selecteren wij onze mensen zorgvuldig. Onze kwaliteit wordt immers uiteindelijk geleverd door de handen die dit uitvoeren!

 • Wij leveren onze diensten aan zakelijke relaties en werken niet voor particulieren (wel verenigingen, VVE’s, etc,)
 • Iedereen die bij ons werkt beschikt over een geldige VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) die wordt afgegeven door de gemeente;
 • Iedereen beheerst de Nederlandse taal;
 • Iedereen wordt opgeleid voor zijn / haar taak;
 • Alle specialisten bezitten een geldige VCA certificering (Veiligheid) en alle  leidinggevenden bezitten een VCA-vol certificering;
 • Alle gebruikte middelen worden getoetst aan strenge eisen voor gebruik (mens, milieu, toepasbaarheid)
 • Alle materialen worden minimaal 1 x per jaar gekeurd volgens de NEN3140 normering. Wij hebben hiervoor onze eigen keurmeesters opgeleid.
 • Alle klimmaterialen worden minimaal 1 x per jaar gekeurd volgens de NEN2484 normering. Wij hebben hiervoor onze eigen keurmeesters opgeleid.
 • Leidinggevenden zijn voor uitvoerende medewerkers ALTIJD bereikbaar tijdens het werk. Van vroeg in de ochtend tot laat in de avond!
 • Iedereen krijgt de persoonlijke begeleiding die hij/zij verdient!
 • Soms werken wij met ingehuurd personeel. Deze voldoen aan de zelfde voorwaarden als ons eigen personeel.

.

 

 

Oog voor de medemens

 

Alecs werkt nauw samen met gemeenten en organisaties die zorgen voor sociale werkvoorziening en re-integratie. Wij staan open voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld (langdurige) werkeloosheid, ziekte, herintreding of andere persoonlijke omstandigheden. 

Ook zijn wij sponsor van de hart-trimvereniging, ondersteunen wij diverse sportclubs en ondersteunen wij met giften diverse goede doelen zoals het Ronald McDonald Huis Rotterdam.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Alecs heeft als doel om niet alleen milieubewust te handelen bij de uitvoering van werkzaamheden. Wij trekken dit door naar ons gehele bedrijfsproces. Zo geven wij een gratis kostenefficiënt schoonmaak- en onderhoudsadvies, volgen wij innovaties op alle gebieden waarmee wij raakvlakken hebben en aarzelen niet om te investeren in verantwoorde middelen en materialen. Wij bekijken ook of de gebruikte middelen en materialen zo min mogelijk milieubelastend zijn en gebruiken op veel plekken recyclebaar materiaal.

Iedereen binnen de Alecs organisatie wordt gestimuleerd om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen voor milieu en samenleving. Zo wordt het gebruik van plastics zoveel mogelijk gemeden, worden afbreekbare schoonmaakmiddelen of alternatieve methoden toegepast en bevorderen wij hergebruik van middelen en materialen. 

 Het wagenpark van ALECS kenmerkt zich ook als ‘groen’ om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Door Ecostars (een Europese erkenningsregeling voor duurzaam vervoer van vracht en personen) zijn wij met 4 sterren maximaal gekwalificeerd. Wij zetten waar mogelijk elektrische en hybride voertuigen in en investeren in minder vervuilende verbrandingsmotoren. Een groot deel van onze aanhangwagens is van kunststofpanelen gebouwd, zodat deze minder zwaar zijn achter de trekkende auto wat een verminderde uitstoot oplevert.

 

eCertificering

 

Alecs is NEN en ISO 9001, VCA* en Ecostars**** gecertificeerd. Daarnaast keuren wij onze elektrische gereedschappen conform de NEN3140 normering en onze klimmaterialen conform de NEN2484 normering. Wij hebben hiervoor intern personeel opgeleid tot keurmeester.

NEN

Dit betreft een certificering voor een veilige elektrische bedrijfsvoering en een veilige keuring van al onze klim- en hijsmateriaal. Denk aan stofzuigers, dweilsystemen, haspels en de bekende telewashsystemen maar ook aan ladders, steigers en valbeveiligingen. Een veilig idee als u werkzaamheden door ons laat uitvoeren! 

ISO 9001

Het ISO 9001 certificaat stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. Duidelijke processen staan beschreven en worden gedocumenteerd. Een transparante manier van werken voor iedereen en een borging van onze interne kwaliteit!

VCA*

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en is een richtlijn waarmee dienstverlenende bedrijven beoordeeld en gecertificeerd worden op hun VGM-beheersysteem (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Een goede en veilige manier van werken dus waaraan wij ons conformeren!

Ecostars ****

Zeggen dat je bedrijf zoveel mogelijk duurzaam rijdt is makkelijk, maar hoe weten onze klanten dat zeker? ECOSTARS is een onafhankelijke Europese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen. Door inzet van elektrische en hybride auto’s, investeringen in zuinigere  en efficiëntere verbrandingsmotoren en zorgen voor lichtere aanhangwagens investeren wij in een duurzamere manier van vervoer. Dat wij daarnaast ook zorgen voor een efficiënte planning en routing zorgt er voor dat wij met de maximale score van 4 sterren zijn gecertificeerd!