+31 (0)182 63 43 00 info@alecs.nu

Beleidsverklaring

Het KAM-beleid van Alecs Dienstengroep is er op gericht om op een kwalitatieve, veilige en milieuvriendelijke manier het dienstenproces te doorlopen tezamen met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige betrokken partijen om zodoende met plezier een kwalitatief bouwwerk te realiseren. De directie van Alecs Dienstengroep stelt zich tot doel om op een zo efficiënt mogelijke wijze een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te leveren waarbij tevredenheid van zowel de klant als de werknemers van belang is.

Kwaliteit houdt in dat aan alle geldende contracteisen wordt voldaan en dat het proces zich voortdurend ontwikkeld en verbetert. Hiervoor wordt door de directie in het gehele proces doorlopend metingen verricht aan de hand van de ISO 9001:2015 waarbij de uitvoering van het beleid gestuurd wordt door de uitkomst van die metingen.

 

Het beleid van de directie van Alecs Dienstengroep is er op gericht haar werknemers en ingeleend personeel een veilige en gezonde werkplek te bieden. Zij stelt daarvoor ook de nodige middelen beschikbaar. Mede door de invoering van het VCA** systeem binnen het bedrijf streeft de directie ernaar persoonlijk letsel en materiële- e milieuschade zoveel los mogelijk is te voorkomen, en in elk geval de gevolgen van incidenten te beperken.

Veilig en gezond werken vereist, evenals het continue verbeteren van kwaliteit en milieuzorg, een gezamenlijke inspanning van directie en uitvoerenden. De medewerkers zullen hier regelmatig door middel van instructies en voorlichting op worden gewezen. De directie vraagt dan ook van haar werknemers een actieve rol hierin te spelen en alert te zijn op risico’s op de werkplek en verbeterpunten binnen het bedrijf. Jaarlijks wordt de bedrijfsverklaring geëvalueerd op haalbaarheid en actualiteit en indien noodzakelijk herzien.